Bijzonder Beheer

Als een bedrijf op het moment dat een bedrijf financieel in de problemen komt wordt de kredietportefeuille vaak door de bank overgedragen naar de afdeling “Bijzonder Beheer”.
Voor ons is dat prettig, want met een dergelijke afdeling is het goed schakelen en kunnen goede afspraken worden gemaakt. Vervolgens is het van belang dat deze afspraken worden nagekomen en de afgesproken targets worden gerealiseerd. Byfusion staat daarin naast de ondernemer met raad en daad.