Hoe kunnen we uw bedrijf helpen?

Onze visie op het kunnen realiseren van een succesvolle bedrijfsoverdracht bestaat eruit dat het gehele verkoopproces vanuit de verkopende ondernemer wordt aangestuurd. Wij werken hierbij volgens een strak omlijnd “project en proces” plan, ingedeeld in opeenvolgende fases.

ByFusion_Fusies

Fusie en overname

Byfusion begeleidt het volledige traject bij fusie, overname en verkoop van de onderneming. Alles draait om kennis van potentiële kopers, timing en inzicht in de markt. Wij zoeken naar de best mogelijke prijs en de perfecte match tussen koper en verkoper. Hoe Byfusion dat doet? Hierbij een kort inzicht in ons stappenplan:

De Bedrijfsscan
Wij duiken de jaarrekening en cijfers in. Daar halen wij relevante informatie uit; informatie voor de juiste waardering. Wij kijken naar activa, voorraden, en meer. Op basis daarvan doen wij een waardering en uit deze waardering ontstaat de mogelijke verkoopprijs.

Byfusion streeft samen met u naar de ideale verkoop: de best mogelijke prijs, en een goede match tussen verkoper en koper.

Het overnametraject
Na de voorbereiding volgt het overnametraject. Is de overnamepartij niet bekend? Dan helpt Byfusion met het benaderen van marktpartijen.

Het informatiememorandum
Hierbij krijgt de koper inzicht in het bedrijf, de mogelijke verkoopprijs en relevante bedrijfsgegevens. Byfusion bemiddelt over de voorwaarden, de prijs en de overnamecondities.

Is uw bedrijf verkoopklaar?
Byfusion zorgt dat de onderneming op het moment van de verkoop in optimale conditie is. Denk hierbij aan zaken van juridische, fiscale, (administratief-)organisatorische en economische aard.

Onze adviseurs weten door jarenlange ervaring als geen ander waar de onderneming aan moet voldoen. Met onze hulp is uw bedrijf in topcondtie en klaar om overgenomen te worden!

Het afrondingstraject
De feitelijke afspraken leggen wij hier vast. Ook bespreken wij de coördinatie van het due diligence onderzoek en het opstellen van de juridische contracten.

Byfusion zet een extra stap bij!
Na de verkoop is het nog niet klaar. Met ons bent u het hele traject verzekerd van steun en betrokkenheid. Dus ook tijdens After Sales kunt u op ons rekenen.

ByFusion_Financiering-en-waardering

Bedrijfswaardering

Benieuwd naar de waarde van het bedrijf?
Bijvoorbeeld voor de koop of verkoop. Er zijn diverse tools en rekenmodellen beschikbaar om de bedrijfswaarde te berekenen. Maar geen enkele tool is zo betrouwbaar als de kwalitatieve waardebepaling van een ervaren adviseur van Byfusion.

Er bestaan veel methodes voor bedrijfswaardering. Een bekende methode is DCF (discounted cashflow). In Corporate Finance is dit de meest gebruikte model, DCF berekent de waarde op basis van toekomstige kasstromen. Deze methode is echter niet volledig en is gebaseerd op aannames en toekomstvoorspelling. Dat maakt de betrouwbaarheid klein op de lange termijn.

Alleen waarde zegt weinig
Op welke manier kijkt een geldschieter naar een waardebepaling? De uiteindelijke factor voor een succesvolle verkoop is de verkoopprijs. Een waarde zegt niets als niemand die waarde wil betalen.

Er is kennis en ervaring nodig voor een goede waardering. Want elke branche is anders en elke ondernemer is uniek.

Wilt u een realistische en kwalitatieve bedrijfswaardering?
Neem dan contact met ons op

ByFusion_Bedrijfsanalyses

Financieel advies

Een lening bij de bank is niet altijd de beste (of mogelijke) oplossing. Mede door de huidige markt is het lastig om bedrijfsfinanciering te krijgen. Byfusion kijkt samen met u naar alternatieve financieringsoplossingen zoals crowdfunding, overheidskredieten, factoring en leasing.

Bedrijfsfinanciering is maatwerk
Een financiering staat ook nauw verbonden aan uw behoeften, doelstellingen, en ondernemingsstructuur. Welke vorm bij uw financieringsbehoefte past, is afhankelijk van het doel van de bedrijfsfinanciering.

 • Extra financiële ruimte
 • Groeifinanciering
 • Herfinanciering
 • Innovatiefinanciering
 • Overnamefinanciering
 • Investeringsfinanciering
 • Startersfinanciering

Wij kennen onze klant
Byfusion geeft samen met u invulling aan de financieringsbehoefte. Maatwerk vereist kennis, inzicht en creativiteit. Meer informatie over bedrijfsfinanciering? Neem contact met ons op!

Onze-Diensten-ByFusion

Financieel Sparringpartner

Met een bedrijf staat u met regelmaat voor belangrijke beslissingen. Wel of niet investeren. Wel of geen bedrijfspand huren, etc. Byfusion gaat graag met u in gesprek.

Alle zaken bespreekbaar
Byfusion communiceert open en duidelijk wat eventuele gevolgen zijn van een besluit. Meer informatie? Neem contact met ons op

Investeren

Wilt u advies over investeren, risicobeheersing of strategische keuzes? Byfusion helpt met:

 • Het opstellen van een Investeringsmemorandum
 • Risicobeheersing
 • Cash management
 • Herstructurering
 • Risico- en haalbaarheidsanalyses
 • Portefeuille Analyses
 • Het opstellen van een financieringsmemorandum
 • Financieren

Is Byfusion uw partner?
Neem voor meer informatie contact met ons op

Bijzonder Beheer

Als een bedrijf op het moment dat een bedrijf financieel in de problemen komt wordt de kredietportefeuille vaak door de bank overgedragen naar de afdeling “Bijzonder Beheer”.
Voor ons is dat prettig, want met een dergelijke afdeling is het goed schakelen en kunnen goede afspraken worden gemaakt. Vervolgens is het van belang dat deze afspraken worden nagekomen en de afgesproken targets worden gerealiseerd. Byfusion staat daarin naast de ondernemer met raad en daad.

Sturen met cijfers

In het algemeen gesproken is een MKB ondernemer goed in zijn vak, maar heeft te weinig verstand van cijfers. Toch gaat het uiteindelijk om cijfers, maar tegelijkertijd zijn cijfers een goede leidraad voor de bedrijfsvoering en het behalen van goede bedrijfsresultaten.

Bedrijfsanalyse en aanbeveling

Bewust bezig zijn met een onderneming is een “must”. een goede bedrijfsanalyse met aanbevelingen kan de ondernemer ondersteunen in het beleid met als gevolg dat de onderneming betere resultaten zal neerzetten en altijd toekomstgericht bezig kan zijn.

Aandeelhouders

Boven iedere onderneming staan de belanghebbenden ( stakeholders) . Bij een Besloten Vennootschap zijn dit de aandeelhouders.
Er komt altijd een moment dat hierin veranderingen gewenst zijn. Voorbeelden daarvan zijn:

 • toetreden nieuwe aandeelhouder(s)
 • uittreden bestaande aandeelhouder(s)
 • Bedrijfsopvolging
 • participatie door werknemers
 • certificering van aandelen
 • splitsing van winstrechten en stemrechten

Echtscheiding

Een juiste waardering van de onderneming is bij een echtscheiding van groot belang, zodat de onderneming ook na de echtscheiding blijft bestaan. Een echtscheiding is vaak al emotioneel genoeg, Byfusion neemt de waardering van het bedrijf graag uit handen.